Rate this post

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN A&B

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN A&B
A&B DEVELOPMENT CORPORATION
A&B DEVELOPMENT CORP.
76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
76 Le Lai Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
HÀ VĂN AN / SAEKI YOSHIO
0303986818
(Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan cũng như hoạt động kinh doanh theo đúng các quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia; chỉ được kinh doanh những ngành nghề đã đăng ký, khi đủ điều kiện quy định pháp luật).
4100
Xây dựng nhà các loại
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, khu thương mại và khu kinh tế. Xây dựng công trình dân dụng
4312
Chuẩn bị mặt bằng
chi tiết: san lấp mặt bằng
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
chi tiết: kinh doanh bất động sản
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
chi tiết: tư vấn, môi giới bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý)
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán ) (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được thực hiện hoạt động liên quan lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn giáo dục, việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm; không hoạt động vận động hành lang)

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN A&B