5 (100%) 1 vote

CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL COATINGS VIETNAM – 0300850801

CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL COATINGS VIETNAM – 0300850801
AKZO NOBEL COATINGS VIETNAM LIMITED
ANC VIETNAM
Khu công nghiệp Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Amata Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam
VÕ TRÍ DŨNG
0300850801 – Ngày bắt đầu thành lập: 24/03/2000
2022 (Chính)
Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
Chi tiết: Sản xuất, gia công các loại sơn và các nguyên vật liệu liên quan đến sử dụng cho công trình dân dụng và công nghiệp;
2592
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Dịch vụ liên quan đến ngành sơn như: sơn gia công, sửa chữa, bảo trì các công trình liên quan đến sơn (đối với các công trình do Doanh nghiệp cung sơn);
2029
Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, pha chế các sản phẩm keo dán gỗ, keo công nghiệp
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo trì các công trình sử dụng các sản phẩm keo dán gỗ, keo công nghiệp.
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Thực hiện quyền xuất khẩu và nhập khẩu đối với các mặt hàng phù hợp vời phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp đã được cấp phép. – Thực hiện quyền phân phối bán buôn, quyền phân phối bán lẻ (không gắn với thành lập cơ sở bán lẻ) các mặt hàng có mã HS như sau: 2929, 3204, 3206, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3214, 3215, 3402, 3506, 3814, 3824, 3901, 3909, 1518, 2701, 2707, 3102, 3401, 3403, 3404, 3806, 3809, 3903, 3905, 2506, 2526, 2902, 2909, 2914, 2921 (ngoại trừ 2921.19), 3907, 6815 và 7019.
0300850801 – Ngày bắt đầu thành lập: 24/03/2000

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL COATINGS VIETNAM – 0300850801

Girl Cams Ten Sex Resizable Theme