Rate this post

CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU SINH HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU SINH HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Orient Bio-fuel Co. Ltd.
OBF
ấp 8, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng, Bình Phước
Hamlet 8, Minh Hung Commune, Bu Dang District, Binh Phuoc Province
NGUYỄN HỮU KHOA / TRẦN NGỌC VŨ
3800564995
3800564995 – ngày cấp: 21/05/2009

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU SINH HỌC PHƯƠNG ĐÔNG