Bình Dương

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Marico South East Asia Corporation
Tên viết tắt:
MARICO SEA
Địa chỉ:
Số 3, Đường số 5, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
3, Street No. 5, Song Than 1 Industrial Park, Di An Ward, Di An Town, Binh Duong Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Lương Hữu Khánh
Quốc gia- tỉnh: