Bình Phước

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Orient Bio-fuel Co. Ltd.
Tên viết tắt:
OBF
Địa chỉ:
ấp 8, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng, Bình Phước
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Hamlet 8, Minh Hung Commune, Bu Dang District, Binh Phuoc Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN HỮU KHOA / TRẦN NGỌC VŨ
Mã số thuế:
3800564995
Giấy phép kinh doanh:
3800564995 – ngày cấp: 21/05/2009
Quốc gia- tỉnh: