Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƯỜNG XANH
Cuong Xanh Co.,ltd
Số 211, đường Trần Quốc Toản, KP 4, Bình đa, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
211, Tran Quoc Toan Street, Quarter 4, Binh Da Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Lê Đào
3603053536 (16-05-2013)
3603053536 (16-05-2013)
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai
Dong Nai Province People’s Council