Đồng Nai

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Cuong Xanh Co.,ltd
Địa chỉ:
Số 211, đường Trần Quốc Toản, KP 4, Bình đa, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
211, Tran Quoc Toan Street, Quarter 4, Binh Da Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Lê Đào
Mã số thuế:
3603053536 (16-05-2013)
Giấy phép kinh doanh:
3603053536 (16-05-2013)
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Dong Nai Province People’s Council
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
AKZO NOBEL COATINGS VIETNAM LIMITED
Tên viết tắt:
ANC VIETNAM
Địa chỉ:
Khu công nghiệp Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Amata Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
VÕ TRÍ DŨNG
Mã số thuế:
0300850801 – Ngày bắt đầu thành lập: 24/03/2000
Ngành nghề chính:
2022 (Chính)
Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
Chi tiết: Sản xuất, gia công các loại sơn và các nguyên vật liệu liên quan đến sử dụng cho công trình dân dụng và công nghiệp;
2592
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Dịch vụ liên quan đến ngành sơn như: sơn gia công, sửa chữa, bảo trì các công trình liên quan đến sơn (đối với các công trình do Doanh nghiệp cung sơn);
2029
Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, pha chế các sản phẩm keo dán gỗ, keo công nghiệp
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo trì các công trình sử dụng các sản phẩm keo dán gỗ, keo công nghiệp.
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Thực hiện quyền xuất khẩu và nhập khẩu đối với các mặt hàng phù hợp vời phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp đã được cấp phép. – Thực hiện quyền phân phối bán buôn, quyền phân phối bán lẻ (không gắn với thành lập cơ sở bán lẻ) các mặt hàng có mã HS như sau: 2929, 3204, 3206, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3214, 3215, 3402, 3506, 3814, 3824, 3901, 3909, 1518, 2701, 2707, 3102, 3401, 3403, 3404, 3806, 3809, 3903, 3905, 2506, 2526, 2902, 2909, 2914, 2921 (ngoại trừ 2921.19), 3907, 6815 và 7019.
Giấy phép kinh doanh:
0300850801 – Ngày bắt đầu thành lập: 24/03/2000
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
(SUOI LINH PETROLEUM COMPANY LIMITED)
Địa chỉ:
Số 805, đường Xa lộ Hà Nội, Tổ 1, KP 4, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
805 Hanoi Highway, Group 1, Quarter 4, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
Mã số thuế:
3600450119 – Ngày bắt đầu thành lập: 24/01/2000
Ngành nghề chính:
4661 (Chính) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu, các chất bôi trơn (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).
4730 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xăng, dầu, các chất bôi trơn (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
Giấy phép kinh doanh:
3600450119 – Ngày bắt đầu thành lập: 24/01/2000
Quốc gia- tỉnh: