Đồng Tháp

Dong Thap Employment Service Center
Số 4, Nguyễn Thái Học, phường Hoà Thuận, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
4 Nguyen Thai Hoc Street, Hoa Thuan Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Nguyễn Thị Minh Tuyết
1400307340
Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
1400307340