Vũng Tàu

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Marine Transport & Diving Mission Joint Venture Vietsovpetro Enterprise
Địa chỉ:
Số 71 đường 30/4, phườngThắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
71, Street 30/4, Thang Nhat Ward, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Trần Ngọc Lý
Mã số thuế:
3500102414-005 (02/06/1983)
Ngành nghề chính:
Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Giấy phép kinh doanh:
3500102414-005 (02/06/1983)
Quốc gia- tỉnh: